SERBEST BÖLGELER

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.
 
Kuruluş Amaçları ;
 • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
 • Doğrudan yabancı yatırımlar ve teknoloji girişini hızlandırmak,
 • İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
 • Uluslar arası ticareti geliştirmektir.

SERBEST BÖLGE AVANTAJLARI

 • Üreticilere %100 Kurumlar vergisi muafiyeti: Serbest Bölge’de üretim yapan Firmalar Türkiye'de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisini ödemezler.
 • Üreticilere %100 Gelir vergisi muafiyeti: Gerçek ve tüzel kişilerin Serbest Bölge’de ki üretim faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir vergisine tabi değildir
 • Üreticilere Muhtasar Muafiyeti : Üretimlerinin % 85’ini yurt dışına ihraç eden üreticiler istihdam ettikleri personel için gelir vergisine tabi değildir.
 • KDV muafiyeti: Türkiye'den bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı, ihracat sayıldığından söz konusu mallar ve hizmetler katma değer vergisinden muaftır.
 • Serbest Kar Transferi: Serbest Bölge’de elde edilen kar ve iratlar Türkiye dahil istenilen ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, serbestçe transfer edilebilir.
 • Gümrük vergisi muafiyeti: Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır, bölgeye giren mallar gümrük vergisinden muaftır.
 • AB ve Gümrük Birliği Kriterlerin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı: Bölgelerden Türkiye ve AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür
 • Sarf malzeme tedarikinde kolaylık : Bedeli 5000 ABD Doları Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
 • Minimum bürokrasi: Serbest Bölge’de bürokrasi en aza indirgenmiştir.
 • Eşitlik imkanı : Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.
 • Zaman Kısıtlaması Bulunmadan depolama : Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.
 • Her Türlü Ticari ve Sınaî Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı: Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

FAALİYET RUHSATLARI

Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak için Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir. Serbest Bölgelerde genel olarak aşağıda belirtilen faaliyetler kapsamında ruhsat verilmektedir.
 
 • Üretim : Üretimde kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesi yapılabilir.
 • Alım –Satım : Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir.
 • Depo İşletmeciliği : Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir. • İşyeri Kiralama : Kullanıcılara hazır işyerleri kiraya verilebilir.
 • Montaj-Demontaj : malların montajı veya de montajı yapılabilir.
 • Bakım Onarım : Mülkiyeti alınmaksızın malların bakımı ve onarımı yapılabilir.
 • Bankacılık
 • Diğer

 

RUHSAT BAŞVURU SÜRECİ

 • İSBAŞ olarak başvuru süreciniz boyunca sunduğumuz profesyonel destek ile talep ve ihtiyacınıza en uygun alan belirlenir ve ön protokol imzalandıktan sonra, “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu” doldurulur. Faaliyet Ruhsatı Müracak Formu için ltfen linki tıklayınız
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na, tek seferlik bir ödeme olan 5.000 USD başvuru ücreti yatırılır.(Başvurunuzun kabul edilmemesi durumunda bu ücret iade edilir.)
 • Hazırlanan başvuru dosyası ile İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur.
 • Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurarak mevcut şirketin şube açılışını veya yeni bir şirketin kuruluş işlemlerini yaptırır.
 • İSBAŞ ile satış veya kira sözleşmesi yapılır.
 • İstanbul Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan sözleşmeler, gerekli belgeler ile beraber Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
 • Faaliyet ruhsatı alınarak faaliyete başlanır.

 

 

SERBEST BÖLGE MEVZUATI

Serbest Bölge uygulaması Ticaret Bakanlığı’nın 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Genelgeler çerçevesinde yürütülmektedir. İlgili Kanun ve Mevzuata aşağıdaki bağlantılarda ulaşabilirsiniz.