Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Serbest Bölge Avantajları

%100 Kurumlar Vergisi İstisnası

Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilirler.

%100 Gelir Vergisi istisnası

Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlar Gelir Vergisi’ne tabi değildir.

Muhtasar Ödemesi Muafiyeti

Üretiminin %85’ini ihraç eden kullanıcılar personel için gelir vergisi ödenmediğinden %25-40 oranında ucuz işçilik sağlanır.

KDV Muafiyeti

Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı ihracat sayıldığından, söz konusu mallar ve hizmetler katma değer vergisinden muaftır.

Serbest Kâr Transferi

Serbest bölgede elde edilen kâr ve iratlar Türkiye dahil istenilen herhangi bir ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebilir.

Gümrük vergisi muafiyeti

Serbest Bölgelere giren mallar gümrük vergisinden muaftır.

KKDF Muafiyeti

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

Ucuz Enerji Kullanımı

Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

Minimum Bürokrasi

Serbest Bölgelerde bürokrasi en aza indirgenmiştir.

Diğer Muafiyetler

Serbest Bölgelere mal girişinde fiyat kalite standartları uygulanmaz.